Gallery 1 (2012)

 Yumiko Okumura          Kumiko Abe         Akiko Tsukamto      Keiko Igarashi

 

    Reiko Ikeda            Miyoe Imada          Naoko Omori            Mihoko Okubo

   

  Ikuko Okada         Etsuko Kashiwagi       Atsuko Kyogoku       Ikuko Kusano

       

   Keiko Shimizu         Yukiko Takeoka         Kyoko Tamura       Keiko Tsumoto    

 

   Akemi Nagamo      Nariko Nogami         Yasuko Nomoto        Midori Hayashi

 

  Tamiko Hirano            Noriko Fujita       Miho Fujitani       Atsuko Houchi   

 

  Sanae Matsuda         Aiko Mizutani         Eiko Miyazawa       Chisato Yokoyama

 

    Junko Wake          Michiko Onodera       Yoko Shirogane        Hiroko Hirota

       

  Michiko Shiraishi       Chieko Nomachi          Rie Idojiri           Saeko Shimizu

 

  Tomoko Watanabe     Glorietta Ishizaki       Keiko Shibuya           Emi Washio

 Michiko Takahashi       Mifune Hieda        Chieko Koyama       Mitsuko Manabe

 

 

Gallery 5                                                                       Gallery 3→