Gallery 2(2016)

    Reiko Amano      Mariko Takahashi  Atsuko Moriguchi   Tomoko Takeoka

    Hiromi Hisano        YukikoYunoki       Sumiko Oshima      Yuko Kobayashi

  Masumi Hosono     Yuko Nagataya     Akiko Natsuyama Masami Chikatsune

Chisako Murayama        Eri Koga            Ikuko Omagari       Shoko Tamura

     Akiko Ogata         Yasuyo Suzuki      Masako Sohara        Eiko Ikegawa

    Chieko Ikeda        Mineko Mitarai        Naoko Honda     Yoshie Simokawa

    Mika Nomura        Seiko Aratani      Kazumi Matsuoka   Yumiko Yonekawa

   Emiko Takazoe        Yuni Asmara            Fumi Fujise

Gallery 21                                                                     Gallery 19→